Winkelwagen is leeg
€ 0,00

Privacyverklaring

LensOptiek.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

LensOptiek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden verzameld om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Wij gebruiken ze om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Zo geven wij slechts uw naam- en adresgegevens in handen van derden, in dit geval het postbedrijf, uitsluitend omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw bestelling.

LensOptiek gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Bestelling
Wanneer u een bestelling plaatst hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Wij bewaren deze gegevens in een beveiligde server.
In geval u uw persoonlijke gegevens niet bij ieder bezoek aan onze site opnieuw wilt invullen, kunt u eenmalig een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven.
 
Persoonsgegevens
Wij houden ons strikt aan de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet is geregeld dat u ons toestemming moet geven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en op te slaan. Dit hoeft u niet apart te doen. Door het plaatsen van een bestelling op onze website geeft u ons daarvoor automatisch toestemming om dat te doen en bevestigt u tevens dat u minimaal 16 jaar bent.
Om het winkelen bij LensOptiek zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, kunnen we aan de hand van deze gegevens ook zien hoe het gebruik van onze diensten zich ontwikkelt. Hierdoor kunnen wij de website optimaliseren. Uw e-mailadres gebruiken wij om u te informeren over interessante aanbiedingen en acties op onze website of voor het sturen van relevante informatie. 

Lensoptiek.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lensoptiek.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Lensoptiek.nl uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Wanneer u hier geen prijs op stelt, kunt u zich op een gemakkelijke manier uitschrijven op onze website of een e-mail sturen naar onze klantenservice. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lensoptiek.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lensoptiek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lensoptiek.nl 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Lensoptiek.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lensoptiek.nl


Bezoekers
Wanneer u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens daaraan toevoegt. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we daarbij krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. We zien de meningen van onze bezoekers daarom als een aanvulling van de site. maar behouden ons wel het recht voor om bijdragen die niet aan onze voorwaarden voldoen te weigeren.

Actie of prijsvraag
Indien u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten.

LensOptiek verkoopt uw gegevens niet
LensOptiek zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen; zal een deel daarvan uitsluitend ter beschikking stellen aan degenen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en deze door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Verder hebben wij passende technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. 


Cookies
Cookies zijn stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. LensOptiek gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. De cookies die wij gebruiken zijn ook noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Ziet u het gebruik van cookies liever niet gebeuren, dan kunt u uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij LensOptiek geen cookies ontvangt.


Blog
Reacties en ervaringen zijn welkom op ons blog. Wij respecteren uw privacy. Wij vragen een geldig e-mailadres om u te registreren en om eventueel gebruikt te worden om, indien nodig, rechtstreeks contact met u op te nemen. Uw e-mailadres zal niet gepubliceerd  worden. Wij adviseren u alleen informatie met ons te delen welke u ook openbaar zou willen verstrekken. Blog-inzendingen zijn in principe namelijk niet vertrouwelijk en vallen buiten het bereik van de Privacy-verklaring. Gepubliceerde inzendingen moeten dus als openbare berichtgeving gezien worden.
Wij vragen u nadrukkelijk verantwoordelijk te nemen voor de inhoud van een bericht dat u op ons blog plaatst. Wees beleefd en respectvol. Houd alle inzendingen gericht op het onderwerp dat wordt besproken. Plaats geen teksten met een inhoud die redelijkerwijs mag worden beschouwd als lasterlijk, obsceen of seksueel expliciete, bedreigend, illegaal of onwettig zijn, inbreuk maken op de privacyrechten van een persoon of op de intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit. Wij zien ons blog graag als een veilige plek om op te discussiëren. Wij juichen inzendingen toe die voldoen aan het beleid en de voorwaarden die van toepassing zijn op ons blog, maar beschermen ons blog tegen misbruik of andere vergelijkbare activiteiten.
Reacties op deze site zijn welkom en worden door ons ook aangemoedigd, maar bij het afwijken van deze gangbare regels zullen wij niet schromen opmerkingen te verwijderen. Ook commentaren die als spam of twijfelachtige spam kan worden beschouwd zullen worden verwijderd.

 

Tenslotte:
Geplaatste berichten zijn uitsluitend geschikt voor informatieve doeleinden. Ze moeten relevant en passend zijn voor het onderwerp van het bericht.. Wij zullen uw postreacties niet plaatsen indien ze HTML-codes, links naar websites, post of e-mailadressen bevatten.
Commentaren of concepten die kunnen worden beschouwd als beledigend, smaad of laster richting een persoon of in het algemeen, zullen worden geschrapt.
Wij voelen ons niet verantwoordelijk voor herpublicatie van reacties op ons blog welke zonder onze toestemming op andere websites geplaatst zijn of in de media zijn opgenomen.
De eigenaar van dit blog behoudt zich het recht voor het bewerken of verwijderen van opmerkingen op dit blog, zonder voorafgaande kennisgeving.

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy policy van LensOptiek, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In het geval dat wijziging van onze Privacy Policy gewenst is, kunt u daarvoor op deze pagina altijd de meest recente informatie terugvinden.

april 2018